Parcours

Het parcours is een afwisseling van passages doorheen gebouwen en duinen. We doen o.a. volgende gebouwen aan: gemeentehuis, Casino, O.L.V. Ter Duinenkerk, Duinenabdij, woonzorgcentrum Dunecluze, gemeentelijke basisschool, Quartier Sénégalais, rond de Zuid-Abdijmolen, langs het Jommekeshuis, ...
Opgepast: Mensen zonder nummer krijgen geen toegang tot de gebouwen. Inschrijving verplicht.

Bevoorrading

Op 6 km parcours: 2 bevoorradingen (gemeentelijke basisschool en Kantoor Beernaert)
Op 10 km parcours: 3 bevoorradingen (tearoom Siska, gemeentelijke basisschool en Kantoor Beernaert)

Parcours wordt later bekend gemaakt